Jaktoppsyn, kontrollinstans som skal sikre at jakten foregår på en forsvarlig måte etter viltloven og forskrifter. Jaktoppsyn drives av politiet eller personer utstyrt med politimyndighet av vedkommende politimester etter anbefaling av den lokale lensmann. Jaktoppsyn kan også autoriseres av grunneierforeninger eller jegerforeninger på privat initiativ. Det kan gjennom kommunen søkes om bidrag til jaktoppsyn. Direktoratet for naturforvaltning har utarbeidet instruks for offentlige jaktoppsyn.