Smygjakt, jaktform der jegeren beveger seg stille frem i terrenget i motvind, og stopper ofte for å speide etter dyr. Når dyr/fugl er observert, er målet å komme usett inn på skuddhold. Vanlig ved jakt på hjort, rådyr, villrein, gåsejakt og fjellrypejakt. Jaktformen kombineres gjerne med posteringsjakt. Se også jakt.