Sporingsjakt, vanligvis en enmannsjakt og betinger gjerne at det har kommet snø (sporsnøjakt). Kan i utgangspunktet drives på alle viltarter som setter spor, men er vanligst ved jakt på rådyr, rev og mårdyr. Metoden kan kombineres med posteringsjakt. Se også jakt.