Fangstredskap (nå forbudt), særlig for rev. Består av en omtrent mannshøy fjel som øverst er skåret inn i en spiss vinkel med en stolpe midt i til å henge åte på, slik at dyret når det har hoppet opp etter maten, blir hengende fast etter labbene i skårene på hver side av stolpen.