Trykkjakt, en enklere variant av drivjakt, ofte med kun én eller to personer som er drivere som går rolig gjennom et terrengavsnitt i medvind, og noen få postskyttere ved dyrets faste tråkk (viltveksler). Uroet dyr får god tid til å trekke unna i moderat fart mot postene. Velegnet ved jakt på rådyr, rev og gaupe.