Snare, fangstredskap vesentlig for fuglevilt. Består av en renneløkke, oftest av hestetagl eller tynn metalltråd, festet til en gren el.l., satt opp der hvor viltet ventes å passere. Viltet får hodet, men ikke kroppen gjennom, og under anstrengelsene for å komme fri strammes renneløkken, og viltet blir kvalt. Denne eldgamle fangstformen har vært brukt til rypefangst og fangst av hare og skogsfugl, men er nå forbudt. Unntak kan gjøres for rypefangst i bygder der snarefangst har tradisjon og økonomisk betydning for bygda.