Fallstokk, fangstredskap innrettet slik at en tung stokk faller ned over og umiddelbart dreper dyret. Bare tillatt brukt ved fangst av mår, mink og røyskatt.