Stillingsjakt, begrep i villreinfjellet. Jegeren går, eller sitter på en oversiktlig post, til rein observeres. Deretter stilles det inn på dyrene for å komme på skuddhold, hvor jegeren må ta hensyn til vindretning, mulig trekkveier og terrengets beskaffenhet. Se også jakt.