Føstre, i jegerterminologi kull av jaktvilt, f.eks. rypekull; føstretid, den tid da ungt vilt lever i kull.