Viltfondet, statlig fond som skal fremme viltforvaltningen ved inntektene fra jegeravgiften, fellingsavgiften for storviltjakt, fallvilt og jegerprøveavgiften. Viltfondet forvaltes av Direktoratet for naturforvaltning og går til viltforskning, vern av vilt, bidrag til organisasjoner, informasjon m.m.