Saks, fangstinnretning beregnet på å drepe pattedyr; består av to bøyler forbundet med en kraftig fjær. Når dyret berører utløsningsmekanismen, f.eks. for å ta et åte, smekker bøylene sammen og dreper dyret. Det er bare tillatt å bruke saks som øyeblikkelig dreper dyret, og saksen må plasseres slik at den ikke medfører fare for mennesker eller husdyr. Alle former for fotsakser og fotsnarer er forbudt å bruke i Norge.