Selvskudd, ladd våpen (særlig gevær) som går av ved berøring av tråder el.l. som står i forbindelse med avtrekkeren. Utleggelse av selvskudd ved jakt er forbudt i Norge.