Fellingsavgift, særavgift som betales til det offentlige for retten til å felle storvilt (elg, hjort og villrein). Avgiften går inn i viltfondet.