Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Hellerud i Skedsmo, stiftet 1809, frittstående, landsomfattende utviklingsorganisasjon som arbeider for å fremme livskraftige lokalsamfunn med et allsidig næringsliv og gode sosiale og kulturelle tilbud, i Norge og i utvalgte samarbeidsland.

Siden 2010 har Norges Vel gjennom forskning arbeidet aktivt for å fremme alger som ny kystnæring i Norge. 

Norges Vel arbeider med etablereropplæring, faglig veiledning og kunnskapsformidling knyttet til lokal næringsutvikling. Virkemidlene er utvikling og utprøving av bedriftsorganisering og andre samarbeidstiltak. Norges Vel har lang erfaring med organisering av samvirkeløsninger, særlig innenfor landbruket, men har også kompetanse på samarbeidstiltak innenfor helse, omsorg, skole og småskalaproduksjon.

Organisasjonen leverer tjenester i form av utredninger, sekretariatshold, modellutvikling, organisering av nettverk og møteplasser både overfor private og offentlige oppdragsgivere. Norges Vel driver også et betydelig internasjonalt utviklingssamarbeid, først og fremst i Øst-Afrika og det sørlige Afrika, men organisasjonen har også utviklingsprosjekter i Mellom-Amerika, Palestina og på Balkan.

Norges Vel har 39 organisasjonsmedlemmer, nærmere 1500 individuelle medlemmer og en del støttemedlemmer som er opptatt av å fremme livskraftige lokalsamfunn. Virksomheten finansieres ved salgsinntekter, offentlige tilskudd og prosjekt- og avtalemidler. Norges Vel ledes av et representantskap, en direksjon med preses og sju andre medlemmer, og et sekretariat med en direktør som daglig leder.

Norges Vel forvalter tre større legater og deler dessuten ut flere hedersbevisninger. Den mest kjente er Medaljen for lang og tro tjeneste, som tildeles arbeidstakere som har arbeidet minst 30 år hos samme arbeidsgiver. Medaljen kan tildeles både privat og offentlig ansatte.

Norges Vel eier Hellerud gård i Skedsmo (innkjøpt 1947) og Øverland gård i Bærum (testamentarisk gave etter P. Øverland 1942). Norges Vel eier dessuten Apelsvoll gård i Østre Toten (1930). Den leies av staten og nyttes som forskningsstasjon i landbruk.

Norges Vel ble stiftet i forbindelse med en fredsfest som samtidig var avskjedsfest for prins Christian August. Det skulle arbeide «til Norges vel i litterær og økonomisk henseende», og stiftelsen var et av de mange utslag av den sterkt patriotiske stemning i årene omkring 1809. I de første årene var Norges Vels virksomhet meget mangesidig. Det gav ut skolebøker, gav bidrag til utgivelse av norrøne skrifter, satte opp prisbelønninger for avhandlinger og for en nasjonalsang (Sønner av Norge vant prisen), gav lån til nybrott, til nye industrielle tiltak, delte ut stipendier, arbeidet for et eget norsk universitet m.m.

I 1829 ble Norges Vel omorganisert til en sentralorganisasjon for landbruksselskaper. Fra 1850-årene har selskapet på mange områder gjort verdifulle pionerarbeider som etter hvert er overtatt av staten o.a.

Per Anders Folladal, Levanger, er fra 2012 preses (styreleder) i Norges Vel. 

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.