Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Artikkelstart

Det Kongelige Selskap for Norges Vel er en frittstående, landsomfattende interesseorganisasjon som til daglig omtales som Norges Vel. Organisasjonen ble stiftet 29. desember 1809 og arbeider for å fremme livskraftige lokalsamfunn med et allsidig næringsliv og gode sosiale og kulturelle tilbud, i Norge og i utvalgte samarbeidsland.

Norges Vel arbeider med etablereropplæring, faglig veiledning og kunnskapsformidling knyttet til lokal næringsutvikling innenfor landbruk, marin sektor og fornybar energi. Virkemidlene er utvikling og utprøving av bedriftsorganisering og andre samarbeidstiltak.

Internasjonalt arbeid

Organisasjonen leverer tjenester i form av utredninger, sekretariatshold, modellutvikling, organisering av nettverk og møteplasser både overfor private og offentlige oppdragsgivere. Norges Vel driver også et betydelig internasjonalt utviklingssamarbeid, først og fremst i Øst-Afrika og det sørlige Afrika, men organisasjonen har også utviklingsprosjekter i Mellom-Amerika, Palestina og på Balkan.

Kystnæring

Siden 2010 har Norges Vel gjennom forskning og utvikling arbeidet aktivt for å fremme taredyrking som ny kystnæring i Norge. Norges Vel har stått i spissen for å samle taredyrkere fra Nordland til Sunnhordland i en egen taredyrkerorganisasjon. Siktemålet er å bruke tare i matproduksjon.

Organisasjonen

Norges Vel har 39 organisasjonsmedlemmer, nærmere 1500 individuelle medlemmer og en del støttemedlemmer som er opptatt av å fremme livskraftige lokalsamfunn. Virksomheten finansieres ved salgsinntekter, offentlige tilskudd og prosjekt- og avtalemidler. Organisasjonen ledes av et representantskap, en direksjon med preses og sju andre medlemmer, og et sekretariat med en direktør som daglig leder.

Hedersbevisninger

Norges Vel forvalter tre større legater og deler dessuten ut flere hedersbevisninger. Den mest kjente er Medaljen for lang og tro tjeneste, som tildeles arbeidstakere som har arbeidet minst 30 år hos samme arbeidsgiver. Medaljen kan tildeles både privat og offentlig ansatte.

Norges Vel eier Hellerud gård i Skedsmo (innkjøpt 1947) og Øverland gård i Bærum (testamentarisk gave etter P. Øverland i 1942). Organisasjonen eier dessuten Apelsvoll gård i Østre Toten (1930). Den leies av staten og nyttes som forskningsstasjon i landbruk.

Historikk

Norges Vel ble stiftet i forbindelse med en fredsfest som samtidig var avskjedsfest for prins Christian August. Organisasjonen skulle arbeide «til Norges vel i litterær og økonomisk henseende», og var et av de mange utslag av den sterkt patriotiske stemning i årene omkring 1809. Den spilte en viktig rolle i arbeidet med å legge grunnlaget for en ny nasjonalstat.

I de første årene var Norges Vels virksomhet meget mangesidig. Det gav ut skolebøker, gav bidrag til utgivelse av norrøne skrifter, satte opp prisbelønninger for avhandlinger og for en nasjonalsang (Sønner av Norge vant prisen), gav lån til nybrott, til nye industrielle tiltak, delte ut stipendier, arbeidet for et eget norsk universitet med mer.

I 1829 ble Norges Vel omorganisert til en sentralorganisasjon for landbruksselskaper. Fra 1850-årene har selskapet på mange områder gjort verdifulle pionerarbeider som etter hvert er overtatt av staten o.a.

Eli-Grete Høyvik fra Balestrand i Sogn og Fjordane er fra 2016 preses (styreleder) i Norges Vel. Øyvind Ørbeck Sørheim er administrerende direktør.

Eksterne lenker

Litteratur

  • Collett, John Peter & Ernst Bjerke, red.: Vekst gjennom kunnskap : Det kongelige selskap for Norges vel 1809–1814 : ved 200-årsjubileet, 2009, isbn 978-82-7115-200-0, Finn boken
  • Kaus, Kristian: Viktige trekk fra Norges vels historie 1809–1995, 1996, isbn 82-7115-102-9, Finn boken
  • Tveite, Stein: Jord og gjerning : trekk av norsk landbruk i 150 år : Det Kongelige selskap for Norges vel, 1809–1959, 1959, Finn boken
  • Øverland, O.A. & S. Hasund: Det Kgl. Selskap for Norges Vels Historie gjennem hundre Aar : 1809–1909, 1909–1941, 2 b., Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg