Justervesenet

Justervesenets hovedkvarter på Kjeller utenfor Oslo.

. Begrenset gjenbruk

Justervesenet, offentlig etat med ansvar for nasjonale normaler for målenheter samt for kontroll av måleredskaper som brukes blant annet ved økonomiske oppgjør. Justervesenet er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Justervesenet representerer Norge i de internasjonale traktatene Meterkonvensjonen og International Organization of Legal Metrology, OIML. Hovedvirksomheten, med to tekniske avdelinger og administrasjon, ligger på Kjeller utenfor Oslo. Dessuten finnes justerkamre på følgende fem steder: Kjeller, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Hvert av disse ledes av en justermester og har ansvar for måleteknisk kontroll i sitt distrikt. Justervesenets bygning på Kjeller har mer enn 30 individuelle laboratorier som er spesielt konstruert og utrustet for de nøyaktigste målinger innen sitt fagfelt.

Faktaboks

Uttale
justˈervesenet

Avdelingen Nasjonalt laboratorium realiserer og vedlikeholder de nasjonale hovednormalene for enheter i SI. Den nasjonale normalen for grunnenheten kilogram oppbevares hos Justervesenet og blir regelmessig sammenlignet med det internasjonale kilogrammet (prototypen) som oppbevares ved Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) i Paris. Andre grunnenheter er definert ut fra fundamentale fysiske konstanter og realiseres ved eksperimenter. Justervesenet har, sammen med tilsvarende institusjoner i 44 andre land, signert Meterkonvensjonens avtale om gjensidig anerkjennelse av kalibreringer (Mutual Recognition Arrangement, MRA). Denne er grunnleggende for internasjonal tillit til landenes måleresultater.

Norge ved Justervesenet er også med på å vedlikeholde og sikre nøyaktigheten av verdens legale tid, universaltiden (Universal coordinated time, UTC), med flere atomur. (Se også tid). Avdeling Nasjonalt laboratorium sørger også for sporbarhet til de nasjonale normalene ved kalibrering av instrumenter for justerkamrene og næringslivet. Dessuten utføres måleteknisk forskning, rådgiving og opplæring. Avdelingen Lovregulert måling foretar typegodkjenning, utarbeider forskrifter og testmetoder for nye måleredskaper samt har ansvar for den norske ordningen for e-merking av ferdigpakkede varer

Justervesenets historie i Norge kan føres tilbake til Kristian 5s forordning av 1683 om ensartet mål og vekt i hele kongeriket. Oslo justerkammer i mer moderne form ble etablert i 1832. Ved innføringen av metersystemet i 1875 ble et landsdekkende Justervesen innført, og de lokale justerkamrene ble underlagt dette. Navnet Justervesenet kommer fra justering i betydningen måleteknisk kontroll.

Lov om målenheter, måling og normaltid spesifiserer krav til lovregulert kontroll og hva som er Justervesenets ansvar og plikter.

Se også Mål og vekt i Norge.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg