Nordre Øyeren naturreservat

Nordre Øyeren naturreservat ligger i den grunne delen av innsjøen, på begge sider av Glommas utløp.
Nordre Øyeren naturreservat
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Artikkelstart

Fredet ved kgl.res. av 5. desember 1975 og dekker et areal på nær 63 km2 (62 568 daa) i kommunene Fet, Rælingen og Enebakk i Akershus. Av dette er vel 55 km2 vannareal og ca. 7,4 km2 landareal ved utløpet av Glomma og Nitelva nord i innsjøen Øyeren. Dette verneområdet utgjør, sammen med Sørumsneset naturreservat, Norges og Nord-Europas største innlandsdelta.

Reservatet har et rikt plante- og dyreliv. 269 fuglearter, 25 fiskearter og om lag 350 karplanter er hittil registrert (2013). Nordre Øyeren naturreservat fikk i 1985 status som Ramsarområde og står dermed på Ramsar-konvensjonens liste over verdens viktige områder for våtmarksfugl. Naturreservatet har rik mattilgang for fuglene og benyttes både som overvintringssted og som rasteplass under vår- og høsttrekk.

Eksterne lenker

Kommentarer (2)

skrev Hjalmar Nordby

Hittil er 269 fuglearter, 25 fiskearter og om lag 350 karplanter registrert i verneområdene. Dette er nye tall registret i 2013, http://fylker.miljostatus.no/Global/Oslo%20og%20Akershus/Naturomr%C3%A5der/Forvaltningsplan_Nordre_%C3%98yeren_mars2013_web.pdf .

svarte Kåre Olerud

Takk! Vi oppdaterer artiklene om både Nordre Øyeren og Sørumsneset naturreservater.Mvh Kåre Olerud

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg