Fredet ved kgl.res. av 5. desember 1975 og dekker et areal på nær 63 km2 (62 568 daa) i kommunene FetRælingen og Enebakk i Akershus. Av dette er vel 55 km2 vannareal og ca. 7,4 km2 landareal ved utløpet av Glomma og Nitelva nord i innsjøen Øyeren. Dette verneområdet utgjør, sammen med Sørumsneset naturreservat, Norges og Nord-Europas største innlandsdelta.

Reservatet har et rikt plante- og dyreliv. 269 fuglearter, 25 fiskearter og om lag 350 karplanter er hittil registrert (2013). Nordre Øyeren naturreservat fikk i 1985 status som Ramsarområde og står dermed på Ramsar-konvensjonens liste over verdens viktige områder for våtmarksfugl. Naturreservatet har rik mattilgang for fuglene og benyttes både som overvintringssted og som rasteplass under vår- og høsttrekk.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

24. oktober 2013 skrev Hjalmar Nordby

Hittil er 269 fuglearter, 25 fiskearter og om lag 350 karplanter registrert i verneområdene. Dette er nye tall registret i 2013, http://fylker.miljostatus.no/Global/Oslo%20og%20Akershus/Naturomr%C3%A5der/Forvaltningsplan_Nordre_%C3%98yeren_mars2013_web.pdf .

24. oktober 2013 svarte Kåre Olerud

Takk! Vi oppdaterer artiklene om både Nordre Øyeren og Sørumsneset naturreservater.

Mvh Kåre Olerud

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.