Eidsivating lagmannsrett er en av Norges seks lagmannsretter. Domstolen har sete i Hamar. Området hvor domstolen har domsmyndighet kalles Eidsivating lagdømme.

Eidsivating lagdømme omfatter tre lagsogn (rettskretser).

 • Hedmark fylke
 • Oppland fylke
 • Romerikskommunene i Akershus (domssognene Eidsvoll, Nes og Nedre Romerike)

Eidsivating lagmannsrett har (pr. september 2014) 14 faste dommere. Førstelagmann er Sverre Nyhus.

Eidsivating lagmannsrett er ankeinstans for tingrettene i lagdømmet både i sivile saker og straffesaker. Den er også ankeinstans for jordskifterettene i Eidsivating jordskiftedømme (se nedenfor), samt for visse avgjørelser truffet av jordskifterettene i området og av jordskifteoverretten. I tillegg er lagmannsretten førsteinstans for rettslig overprøving av avgjørelser fra Trygderetten. Dessuten behandler lagmannsretten overskjønn.

Ved siden av de alminnelige domstoler virker jordskifterettene. Jordskiftedømmene følger lagdømmegrensene, men slik at Eidsivating jordskiftedømme omfatter både Eidsivating og Borgarting lagdømmer.

Lagdømmet ble opprettet 1995 da Eidsivating lagdømme ble delt i Borgarting lagdømme og Eidsivating lagdømme. Delingen skjedde i forbindelse med toinstansreformen i strafferettspleien.

Før 1995 omfattet Eidsivating lagdømme fylkene Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland, Buskerud

Innenfor Eidsivating lagmannsretts jurisdiksjonsområde er følgende 10 førsteinstansdomstoler:

 • Hedmarken tingrett, Hamar
 • Glåmdal tingrett, Kongsvinger
 • Sør-Østerdal tingrett, Elverum
 • Nord-Østerdal tingrett, Tynset
 • Sør-Gudbrandsdal tingrett, Lillehammer
 • Nord-Gudbrandsdal tingrett, Vågå
 • Gjøvik tingrett, Gjøvik
 • Valdres tingrett, Fagernes
 • Nedre Romerike tingrett, Lillestrøm
 • Øvre Romerike tingrett, Eidsvoll

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.