Eidsivating lagmannsrett

Eidsivating lagmannsrett er en domstol som er en av Norges seks lagmannsretter. Den har sete i Hamar. Området hvor domstolen har domsmyndighet kalles Eidsivating lagdømme.

Eidsivating lagdømme omfatter tre lagsogn (rettskretser).

  • Lagsognet Innlandet øst (består av det tidligere Hedmark fylke og omfatter Nord-Østerdal tingrett, Sør-Østerdal tingrett, Hedmarken tingrett og Glåmdal tingrett)
  • Lagsognet Innlandet vest (består av det tidligere Oppland fylke og omfatter Nord-Gudbrandsdal tingrett, Sør-Gudbrandsdal tingrett, Valdres tingrett og Gjøvik tingrett)
  • Lagsognet Romerike i Viken (omfatter Øvre Romerike tingrett og Nedre Romerike tingrett)

Eidsivating lagmannsrett har (våren 2020) 15 faste dommerembeter (inkludert en jordskiftelagdommer). Lagmannsretten ledes av førstelagmann Nina Sollie.

Ved siden av de alminnelige domstoler virker jordskifterettene. Jordskiftedømmene følger lagdømmegrensene, men slik at Eidsivating jordskiftedømme omfatter både Eidsivating og Borgarting lagdømmer.

Eidsivating lagmannsrett er ankeinstans for tingrettene i lagdømmet både i sivile saker og straffesaker. Den er også ankeinstans for jordskifterettene i Eidsivating jordskiftedømme (se ovenfor), samt for visse avgjørelser truffet av jordskifterettene i området og av jordskifteoverretten. I tillegg er lagmannsretten førsteinstans for rettslig overprøving av avgjørelser fra Trygderetten. Dessuten behandler lagmannsretten overskjønn.

Opprettelsen

Før 1995 var Eidsivating lagdømme betydelig større og omfattet de daværende fylkene Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland og Buskerud. "Gamle" Eidsivating lagmannsrett ble opprettet i 1887, og det er nåværende Borgarting lagmannsrett som formelt er dennes etterfølger. Den "nye" Eidsivating lagmannsrett ble opprettet i 1995 da det gamle Eidsivating lagdømme ble delt i Borgarting lagdømme og Eidsivating lagdømme. Delingen skjedde i forbindelse med to-instansreformen i strafferettspleien.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg