Eidsivating lagmannsrett er en domstol som er en av Norges seks lagmannsretter. Den har sete i Hamar. Området hvor domstolen har domsmyndighet kalles Eidsivating lagdømme. Området omfatter Innlandet fylke og deler av Akershus og Østfold fylker. Lagmannsretten og lagdømmet har navn etter Eidsivating, som var et av middelalderens lagting.

Opprettelsen

Før 1995 var Eidsivating lagdømme betydelig større og omfattet de daværende fylkene Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland og Buskerud.

«Gamle» Eidsivating lagmannsrett ble opprettet i 1887, og det er nåværende Borgarting lagmannsrett som formelt er dennes etterfølger.

Den «nye» Eidsivating lagmannsrett ble opprettet i 1995 da det gamle Eidsivating lagdømme ble delt i Borgarting lagdømme og Eidsivating lagdømme. Delingen skjedde i forbindelse med to-instansreformen i strafferettspleien.

Eidsivating lagmannsretts plass i rettssystemet

De alminnelige domstolene i Norge er delt i tre nivåer:

Avgjørelser på ett nivå kan ankes til neste nivå. I tillegg finnes særdomstoler, som jordskifterettene og Arbeidsretten. Trygderetten er et domstolslignende forvaltningsorgan.

Eidsivating lagmannsrett er ankeinstans for tingrettene i lagdømmet, både i sivile saker og straffesaker. Eidsivating lagmannsrett er også ankeinstans for jordskifterettene i området. I tillegg er lagmannsretten førsteinstans for rettslig overprøving av avgjørelser fra Trygderetten. Dessuten behandler lagmannsretten overskjønn.

Eidsivating lagmannsrett har (våren 2021) 15 faste dommerembeter, inkludert en jordskiftelagdommer. Lagmannsretten ledes av førstelagmann Nina Sollie.

Tre lagsogn

Eidsivating lagdømme omfatter tre lagsogn (rettskretser).

Lagsognet Innlandet omfatter Innlandet fylke unntatt de sørligste delene av fylket, med Vestre Innlandet tingrett og Østre Innlandet tingrett.

Lagsognet Nordre Viken omfatter de sørligste delene av Innlandet fylke samt kommunene på Romerike i Akershus fylke, med Romerike og Glåmdal tingrett.

Lagsognet Østre Viken omfatter Østfold fylke og kommunene i Follo i Akershus, med Follo og Nordre Østfold tingrett.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg