Hogset, tettsted i Sørum kommune, Akershus. Boligområde ved veikrysset mellom Rv. 171 og 175 øst for Blaker.