Arstadlia, naturreservat (Arstadlia-Tverrnakkan) i Beiarn kommune i Nordland, mellom Arstad og Tverrvika, nord for munningen av Beiarelva i Beiarfjorden; 887 dekar. Verdens nordligste forekomst av alm.