Beiarn er en kommune i Nordland fylke. Kommunen ligger i Salten-regionen, sør for Bodø. Beiarn omfatter landet omkring indre del av Beiarfjorden og den rundt 50 kilometer lange Beiardalen med fjelltraktene på begge sider. I tillegg inkluderer kommunen Beiartindan og fjelltraktene innover mot Svartisen, med blant annet Simlebreen i vest og nordvestre del av Saltfjellet i øst.Beiarn grenser i nord og nordøst til Bodø, i øst til Saltdal, i sørøst og sør til Rana og i vest til Meløy og Gildeskål.Moldjord er administrasjonssenter.. Hele artikkelen

Ny artikkel