Beiarn

Beiarn, kommune i Nordland fylke, i Salten sør for Bodø. Kommunen omfatter landet omkring indre del av Beiarfjorden og den rundt 50 km lange Beiardalen med fjelltraktene på begge sider, Beiartindene og fjelltraktene innover mot Svartisen med blant annet Simlebreen i vest og nordvestre del av Saltfjellet i øst. Beiarn ble opprettet som egen kommune 1853 ved utskilling fra Gildeskål. Hele artikkelen

Ny artikkel