Beiartindan, en rekke delvis bredekte tinder mellom Holmsundfjorden og Beiarfjorden, i grenseområdet mellom Gildeskål og Beiarn kommuner, Nordland. Høyeste topp er Memaurtinden (1332 moh.) som ligger på grensen.