Tusenårssted, geografiske steder de enkelte kommuner og fylker valgte ut i forbindelse med markeringen av overgangen til 2000-tallet. Målet var at alle tusenårssteder skulle være på plass innen 2005, da hundreårsjubileet for unionsoppløsningen i 1905 ble markert. Stedene skulle fortrinnsvis være kulturminner av stor historisk, kulturell eller miljømessig verdi. Tusenårsstedene skulle være en lokal møteplass og skulle bidra til å forankre markeringen av tusenårsskiftet hos befolkningen i alle deler av landet. Tiltaket var tilskyndet av Kulturdepartementet, som også etablerte en tilskuddsordning for prosjektet.