Láhko nasjonalpark ligger i Meløy, Gildeskål og Beiarn kommuner i Nordland, opprettet 14. desember 2012. Parken strekker seg over et areal på 188 000 dekar. Høyeste punkt er Urdfjellet, 1049 meter over havet.

Nasjonalparken ligger på et høyfjellsplatå omgitt av fjell og breer og grenser så vidt til Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark i sør. Formålet med parken er å bevare et spesielt mangfoldig område med særpreget geologi og forekomst av mange truete, sjeldne planter.

Berggrunnen i nesten hele nasjonalparken er kalkspatmarmor, en nokså lettoppløselig bergart, som gjennom tidene er erodert til Skandinavias største sammenhengende alpine karstlandskap. Her finner en spesielle formasjoner som naturlige broer, underjordiske elver, grotter og flyttblokker på forhøyninger, nærmest som små skulpturer.

Vannet i de tallrike innsjøene i parken har en meget høy pH på grunn av kalkspatmarmoren, og dette har gitt opphav til flere kalksjøer, hvorav noen er artsrike kransalgesjøer. Kransalger er tilpasset basiske vannmiljøer, og i nasjonalparken er det flere verdifulle lokaliteter for denne plantegruppen med sjeldne arter som kanadaglattkrans og gråkrans.

Den baserike berggrunnen har også gitt opphav til en svært rik flora med flere sjeldne og truete arter som grønlandsstarr og nordlig tinderublom, som her har viktige utpostlokaliteter. Deres hovedutbredelse i dag er i grensefjellene mot Sverige, men nasjonalparken har tydeligvis vært et innvandringsområde da isen forsvant etter istiden.

Nesten hele nasjonalparken ligger over tregrensen, bare i vest er det litt spredt bjørkeskog, og her grenser parken mot det mer skogrike Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat.

Parken brukes som sommerbeite for tamrein, og friluftfisket er meget bra. Det er flere jeger- og fiskerforeningshytter i området, foruten noen private hytter.

De fleste vassdragene rundt nasjonalparken er i stor grad utbygd til vannkraftformål, og anleggsveiene i forbindelse med dette har gjort ankomsten lett, som via veiene til Langvatnet i Gildeskål og Storglomdammen i Meløy. Bodø og Omegn Turistforening har en hytte og en gamme like utenfor nasjonalparken, og flere merkete stier krysser nasjonalparken.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.