Lurfjellet, fjellområde på grensen mellom Bodø og Beiarn kommuner, Nordland. Den høyeste toppen, Lurfjelltinden (1284 moh.), ligger på grensen mellom de to kommunene og er høyeste fjell i Bodø kommune. Et par småbreer på nordsiden av toppen. Nord for fjellet ligger Lurfjellhytta.