Norske festninger og militæranlegg

Festning, større forsvarsanlegg som skal sinke eller stanse fiendtlig fremrykning. Enkelte festninger skal verne punkter av avgjørende betydning for landets forsvar (f.eks. hovedstaden), andre skal danne basis for manøvrering med egne mobile hærstyrker, noen skal sperre en bestemt fremrykningslinje og andre igjen skal f.eks. verne en innførselshavn eller sperre et innløp. Hele artikkelen

Ny artikkel