Festning er et større forsvarsanlegg som skal sinke eller stanse fiendtlig fremrykning. Det er ulike typer festninger, både i form av funksjon og utformning, og de benevnes med forskjellige betegnelser, særlig: sperrefestning, kystfestning og grensefestning. Betegnelsen fort brukes til dels synonymt med festning, i Norge særlig om kystfort. I middelalderen ble det bygd festningsverk kjent som borger. Hele artikkelen

Ny artikkel