Kristiansand festning, tidligere betegnelse på kystartilleribefestninger i Kristiansand og innløpene til byen. De opprinnelige befestninger bestod av Flekkerø fort, Kristiansholm fort og batterier på Lagmannsholmen, Odderøya, Sandviken, Dybingsholm, Galgebergtangen og ved Otras utløp. Disse anlegg, som hadde opptil 3000 manns besetning, ble nedlagt i 1872. Kristiansand festning ble gjenoppbygd 1895–1900 med fort på Gleodden og Odderøya. Utbedret under den første verdenskrig, men stilt i reserve i 1928. Festningen var oppsatt, men ikke med full besetning da en tysk flåtestyrke angrep Kristiansand i grålysningen 9. april 1940. To tyske inntrengningsforsøk ble slått tilbake. Da styrken nærmet seg tredje gang, ble den ved en feiltakelse identifisert som fransk og løp inn på havnen uten å bli beskutt. Krysseren Karlsruhe, 6000 tonn, ble skadd under trefningene, senere samme dag torpedert av en britisk undervannsbåt og deretter senket av sin egen eskorte. Under og etter den annen verdenskrig ble det bygd kystartillerianlegg omkring innløpene til Kristiansand. Disse er nedlagt.