Norges forsvar

Forsvaret er en betegnelse på Norges væpnede styrker med tilhørende institusjoner. Forsvaret er en etat under Forsvarsdepartementet og ledes av forsvarssjefen. Norges forsvar er basert på allmenn verneplikt. Rundt 8000 unge kvinner og menn avtjener hvert år førstegangstjeneste i Forsvaret. Forsvaret er utviklet og anvendes innenfor rammen av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jacob Børresen

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 9 kategorier:

  1. Sjøforsvaret
  2. Norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk
  3. Forsvarets historie
  4. Forsvarets fellesinstitusjoner
  5. Hæren
  6. Luftforsvaret
  7. Verneplikt i Norge
  8. Norske festninger og militæranlegg
  9. Norske forsvarsorganisasjoner

Inneholder 15 artikler: