Banak fort, tidligere festningsverk i Porsanger, Finnmark, nordvest for Lakselv innerst i Porsangerfjorden. Fortet var et artillerifort i fjell som ble anlagt som forsvar av Banak flystasjon som ligger rett øst for anlegget. Fortet besto av et fjellanlegg med to kanonstillinger og fire observasjonsposter. Det ble påbegynt av okkupasjonsmakten, men ikke fullført før etter krigen. Anlegget er nedlagt og ble avhendet fra Forsvaret i 2007.