Torås fort, kystfort i Tjøme kommune i Vestfold, anlagt 1939 som ledd i utbyggingen av Oslofjord festning. Okkupasjonsmakten foretok i begynnelsen av den annen verdenskrig en betydelig utbygging av fortifikasjoner og bygninger, og det bevarte anlegget består vesentlig av elementer fra denne perioden. Fortet har fra 1945 til nedleggelsen vært benyttet av Kystartilleriet. I 1999 ble fortet sikret, og i 2004 ble større deler av anlegget fredet etter initiativ fra Forsvaret. Tjøme kommune overtok i 2010 størstedelen av fortet til friluftsformål og store deler av det tidligere fortsområdet er gjort tilgjengelig for allmennheten.