Elvegårdsmoen, militær øvingsplass, ligger på en flat sandmo ved botnen av Herjangen, Narvik kommune, Nordland, ca. 15 km nord for Narvik sentrum. Besatt av tyskerne 9. april 1940, gjenerobret av franske tropper 13. mai. Anleggene ble delvis ødelagt ved bombeangrep. Utvidet med tyske bygninger under okkupasjonen. Standkvarter for Nord-Hålogaland Heimevernsdistrikt 16 fra 2005.