Huth fort, nedlagt fort på Hutholmen (Kjerringholmen) i Glomma, Fredrikstad kommune i Østfold, sørvest for Fredrikstad sentrum. Anlegget påbegynt 1788, men aldri fullført, nedlagt 1903. Fortet har vært involvert i kamper én gang, da svenske tropper inntok Fredrikstad festning i 1814. Brukt som karantenestasjon under en koleraepidemi 1831-34. Eier fra 1937 er Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring.