Kurtine, rettlinjet eller svakt knekket voll- eller murparti i eldre befestningsverk. Forsvarsmur mellom to bastioner (se bastion), ofte med en vollgrav utenfor.