Gimlemoen, siden 1863 ekserserplass i Oddernes, Kristiansand kommune, like ved den gamle gården Gimle. Som et ledd i omorganiseringen av Hæren avviklet Forsvaret sin virksomhet ved Gimlemoen i 1996, og området ble overtatt av Høgskolen i Agder.