Glommalinjen, den strategiske forsvarslinje som ble dannet av Glomma og en serie feltbefestninger og permanente befestninger langs Glommas nedre løp fra Kongsvinger til havet. Etter opprettelsen av den nøytrale sone i 1905 dannet Glommalinjen Sør-Norges hovedsakelige sikkerhet mot øst. Bestod av Kongsvinger, Fossumstrøket og Sarpsborg festninger samt Fredrikstad mineforsvar med tilslutning til Oslofjord festning. Tyskerne fjernet en del av skytset under okkupasjonen 1940–45. Festningene er ikke gjenreist etter 1945.