Nyere flerbrukshaller i Setermoen leir. Foto: Forsvaret.
Forsvaret.
Lisens: CC BY 2.0

Setermoen leir er et militært anlegg i Bardu kommune i Troms. Leiren er et både stort og viktig etablissement for Forsvaret og essensiell for Hærens store aktivitet i indre Troms. I Setermoen leir holder tre av de store avdelingene i Brigade Nord til: Artilleribataljonen, Panserbataljonen og Sanitetsbataljonen. I tillegg er Etterretningsbataljonen, Forsvarsbygg, Forsvarets verksted og Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) representert på stedet.

Opprettelsen

Setermoen leir ble opprettet som ekserserplass for daværende Bardu kretskompani i 1897. Leiren skulle senere utvikle og utvide seg til å i praksis utgjøre flere militærleirer innenfor samme område.

Bakgrunnen for etableringen av den opprinnelige Setermoen leir var at den alminnelige verneplikten i 1897 ble innført også i Nord-Norge. Strategisk sett lå Setermoen gunstig til, ved et veiknutepunkt med operativ betydning. Det er også spekulert i om etableringen akkurat her også kan ses i sammenheng med et ønske fra sentralmakten om å markere tilstedeværelse i samiske områder, men dette er omstridt.

Den første ekserserplassen omfattet 200 dekar som besto av skogmark stilt til disposisjon av kommunen. De første rekruttene møtte til eksersis på Setermoen sommeren 1898. I 1900 rykket 6. Brigades Skole (en underoffiserskole) inn på Setermoen, rett ved siden av kretskompaniets leir. To år senere ble det fremmet forslag om at Setermoen skulle være øveplass for Troms og deler av Nordland fylke. I 1903 kjøpte derfor staten gården Hundtorp litt lenger sør samt de sentrale delene av nåværende etablissement og flyttet underoffiserskolen dit.

Etter flere omorganiseringer og tilflyttete enheter ble Setermoen leir ekserserplass for hele Tromsø infanteriregiment nr. 16 (IR 16), som det da het. I 1911 etablerte 3. bergbatteri seg i den «gamle» leiren (den såkalte Artillerileiren) og kretskompaniet flyttet til Nesmoen (den såkalte Infanterileiren).

Andre verdenskrig og etterkrigstiden

Velferdsbygningen Setertun på Setermoen fotografert i 2013. Bygningen er fra 1959 og ble vernet i 2004.
Velferdsbygningen Setertun på Setermoen fotografert i 2013. Bygningen er fra 1959 og ble vernet i 2004.
Foto: Forsvarsbygg.
Lisens: CC BY 2.0

Fra 1940 til 1945 var Setermoen under tysk kommando og okkupasjonsmakten bygde den ut til en kjempeleir etter norske forhold, med en formidabel mengde brakker, staller og blikkskur.

Etter krigen overtok norske avdelinger igjen sine leirer. IR 16 rykket inn i Infanterileiren, Bergartilleribataljon nr. 3 i Artillerileiren, Hålogaland ingeniørbataljon i Ingeniørleiren og forsyningstropper på Hundtorp.

På grunn av endrede strategiske forutsetninger kom forsvarsplanleggingen i Nord-Norge i stor grad til å dreie seg om indre Troms. Man mente å se behov for stående styrker, en brigade. Følgelig ble Brigaden i Nord-Norge etablert i 1953, og Setermoen ble en brigadens fem øveplasser.

Dette ble starten på en hektisk byggevirksomhet i leiren, eller egentlig leirene. Første byggetrinn omfattet den såkalte Sekstanten som bestod av tre 200-mannskaserner, mannskapsspisesal, garasjer og verksteder, ekserserhall og vaktlokale. Neste byggetrinn omfattet befalsmesse og undervisningsbygg. Garnisonens nye velferdsbygg Setertun kom også til. Setermoens omfattende øve- og skytefelt ble også utvidet i denne perioden.

Brigaden i Nord-Norge, senere Brigade Nord, har i årenes løp gjennomgått store endringer og omorganiseringer, hvilket har påvirket brigadens tilholdssteder. Etter Brigade Nords etablering i 2002 startet det i 2003 nye store utbyggingsprosjekter på Setermoen for å etablere ny leirstruktur og utvikle Setermoen til å også være et moderne utdanningssenter.

Setermoen er i dag et av de viktigste leiranleggene for Forsvaret i Nord-Norge.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg