Kvantefysikk

Kvantefysikk er samlingen av teorier (modeller) som beskriver de grunnleggende partiklene, atomer, molekyler og faste stoffers oppbygging og virkemåte og hvordan de kan påvirke hverandre. Ordet «kvantefysikk» henspiller på at de fysiske systemene i mange tilfeller bare kan ha helt bestemte (kvantiserte) egenskaper uten noen glidende overgang. For eksempel kan et atom kun observeres med helt bestemte energinivåer. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jacob Linder

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 79 artikler: