Eksitasjonspotensialet i et atom eller molekyl er forskjellen i energi mellom første eksiterte tilstand og grunntilstanden.