K-skallet, betegnelse på det område i et atom som tilordnes atomets to innerste elektroner. Alle grunnstoffer med unntak av hydrogen har to elektroner i K-skallet. Skallet er fullt eller lukket. (Se også atom.)