Fermi-Dirac-statistikk, statistisk beskrivelse av hastighets- og energifordelingen for fermioner som protoner og nøytroner. Kjennskapet til Fermi-Dirac-statistikk har vært av grunnleggende betydning for forståelsen av metallers elektriske og termiske ledningsevne, for elektronemisjon, for studier av atom- og molekylstrukturer, av atomkjerner m.m.

Fermioner er partikler med halvtallig spinn, det vil si partikler med spinn ½ℏ, 3/2ℏ osv., hvor er Plancks konstant h dividert med 2π. Beskrivelsen leder til Paulis eksklusjonsprinsipp (se pauliprinsippet). Den ble utviklet i 1926 av E. Fermi og P. A. M. Dirac uavhengig av hverandre.

Ifølge Fermi-Dirac-statistikken vil partikler som befinner seg i et avgrenset volum, bare kunne være i bestemte, diskrete energitilstander eller -nivåer. En energitilstand kan deles opp i undertilstander som er karakterisert ved at hver av dem har minst ett kvantetall forskjellig fra alle de andre undertilstandene. I hver slik undertilstand kan det bare være én partikkel. Ved lave temperaturer (nær det absolutte nullpunkt) vil partiklene fylle opp de laveste nivåene, mens de høyeste blir tomme. Det siste nivået som fylles, kalles ferminivået, fermiflaten. Økes temperaturen, blir partiklene tilført energi, og enkelte av dem går da fra en tilstand under ferminivået til en tilstand over, og man får en stadig veksling fra det ene nivå til det andre slik at de bare er besatt en del av tiden. Sannsynligheten for å finne en partikkel i et bestemt nivå, svarende til en energi U, er gitt ved Fermis fordelingsfunksjon: \[\mathrm{F(u) = 1/(e^{(u-u_F)/kT}+1)}\] hvor UF er energien av en partikkel i ferminivået, k er Boltzmanns konstant, T er temperaturen i kelvin og e er grunntallet i det naturlige logaritmesystem.  Ved svært høye temperaturer nærmer fermifordelingen seg til den klassiske Maxwell-Boltzmanns-fordeling.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.