Hyperfinstruktur, samling av spektrallinjer som ligger meget nær hverandre og som skyldes vekselvirkning mellom det magnetiske feltet fra et av atomets elektroner og kjernens magnetfelt. Når atomspektre undersøkes med spektrometre med høy oppløsning, viser hyperfinstrukturen seg som en oppsplitting av de enkelte spektrallinjene. Studier av hyperfinstrukturen i atomkjerner gir opplysninger om kjernens spinn (rotasjonstilstand) og om ladningsfordelingen i kjernen.