George Uhlenbeck, nederlandsk-amerikansk fysiker. Doktorgrad i Leiden 1927, ansatt ved University of Michigan 1927–35, professor i Utrecht 1935, i Michigan 1939 og ved Rockefeller University i New York 1960–74. Sammen med S. Goudsmit fremsatte Uhlenbeck 1925–26 den hypotese at elektroner er partikler med spinn, og forklarte dermed en rekke egenskaper ved atomspektre.