Bohrs korrespondanseprinsipp sier at kvantesystemers oppførsel må nærme seg klassisk fysikk når kvantetallene blir store. Når ett kvantetall er lite, for eksempel spinn null tilstander i et atom (angulært moment kvantetall l=0) har ingen klassisk analog beskrivelse siden det ville innebært at elektronet går frem og tilbake rett gjennom atomkjernen. Men atomer med høye l-kvantetall kan ofte beskrives som en klassisk partikkel som går i sirkelbane rundt atomkjernen.