Samuel Abraham Goudsmit, født i Haag, Belgia, nederlandsk-amerikansk fysiker, studerte og tok 1927 sin doktorgrad i Leiden, var 1927–41 knyttet til University of Michigan. Under den annen verdenskrig arbeidet han med utviklingen av radar og ble 1944 leder for en hemmelig undersøkelseskommisjon som skulle etterforske tyskernes arbeid med utviklingen av kjernevåpen. 1948–70 var han professor ved Brookhaven National Laboratory. I 1925 oppdaget Goudsmit sammen med sin studiekamerat G. E. Uhlenbeck at forhold i atomspektrene som man til da ikke hadde kunnet forklare ut fra Bohrs atomteori, fikk sin forklaring om man antok at elektrodene hadde et spinn eller en egenrotasjon. Oppdagelsen har vært av grunnleggende betydning for forståelsen av atomenes og atomkjernenes struktur.