Fotoelektrisk effekt, lyselektrisk effekt, hallwachseffekt eller fotoemisjon, utsendelse av elektroner fra et stoff som blir bestrålt. W. Hallwachs oppdaget 1888 at når lys faller på et metall som er negativt elektrisk ladet, så utlades det i mange tilfeller, mens dette aldri skjer når metallet er positivt ladet. P. Lenard påviste at det er elektroner som sendes ut, og J. Elster og H. Geitel fant den fotoelektriske grunnlov: Bølgelengden av lyset må være mindre enn en karakteristisk verdi for hvert metall for at lyset skal gi fotoelektrisk effekt. Einstein viste i 1905, i det arbeid han senere fikk Nobelprisen for, at effekten kunne forklares om man istedenfor å se på lyset som en kontinuerlig bølge, antok at det bestod av små lyskvanter eller fotoner. Til en bestemt bølgelengde svarer et foton med energi E = hv, hvor h er Plancks konstant og v er lysets frekvens. For å frigjøre et elektron fra et metall trenges en energi Eo som er karakteristisk for vedkommende metall, og bare når lysets frekvens er så stor at E blir større enn Eo, kan lyset forårsake fotoemisjon. Fotoelektrisk effekt er siden regnet som et avgjørende bevis for at lyset har partikkelnatur.

Fotoelektrisk effekt utnyttes i fotokatoden, som anvendes i fotoceller og fotomultiplikatorrør. For å få størst mulig effektivitet lages fotokatoden med belegg av spesielle lysfølsomme stoffer, f.eks. en blanding av cesiumoksid og sølv, cesiumantimonid og forskjellige andre cesium- og vismutforbindelser.

Den nevnte form for fotoelektrisk effekt kalles iblant den fotoelektriske effekt til forskjell fra den indre fotoelektriske effekt. Denne består i at et eksitert atom eller en eksitert kjerne istedenfor å sende ut røntgen- eller gammastråling, overfører sin eksitasjonsenergi direkte til et elektron, slik at dette frigjøres. De elektroner som sendes ut i en slik prosess, kalles augerelektroner.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.