Potensialbarriere, et skille mellom to områder, karakterisert ved at den potensielle energien til en partikkel på den ene siden av barrieren t er så høy at partiklene etter klassiske lover ikke kan passere fra den ene siden til den andre. Etter kvantefysikkens lover vil barrieren ikke danne noen fullstendig hindring, det vil være en viss sannsynlighet for barrieregjennomtrengning. Se barriere (fys.).