atommasse

Atomet består av en kjerne, og rundt den kretser elektroner. Kjernen inneholder protoner og nøytroner, og disse er igjen bygd opp av kvarker.
Atom
Av .

Artikkelstart

Atommassen er massen av et nøytralt atom som befinner seg i ro og i sin grunntilstand.

Atommassen angis vanligvis i atommasseenheten, u.

Beskrivelse

Atommassen er den samlede massen til bestanddelene i et atom (nøytroner, protoner og elektroner) samt massen som kommer fra bindingsenergien til disse partiklene. Siden bindingsenergien er negativ, er atommassen typisk noe mindre enn summen av massene til nøytronene, protonene og elektronene.

Atommasse kan i prinsippet uttrykkes i kilogram eller gram, slik som vanlige masser. Det er imidlertid mye vanligere, samt mer praktisk, å bruke atommasseenheten u som enhet for atommasser.

Størrelsen u er definert som 1/12 av massen til ett enkelt karbon-12 atom (12C), det vil si ca. 1,66 · 10-27 kg.

Relativ atommasse

Den relative atommassen er antallet atommasseenheter som atommassen til et stoff utgjør. For karbon-12 er dermed den relative atommassen tallet 12.

Relativ atommasse er gitt for hvert grunnstoff i grunnstoffenes periodesystem. Relativ atommasse ble tidligere kalt atomvekt og kalles fortsatt atomic weight av IUPAC.

Den relative atommassen som er gitt i grunnstoffenes periodesystem er den midlere massen av de stabile isotopene av grunnstoffet som forekommer i jordskorpen. For enkelte grunnstoffer varierer mengden av de enkelte isotopene litt fra sted til sted på jorden.

Eksempel

Det er to stabile isotoper av grunnstoffet klor i jordskorpen: klor-35 og klor-37. Omtrent 75,77 prosent av kloratomene er av typen klor-35.

Atommassen av klor-35 er 34,97 u, mens atommassen av klor-37 er 36,97 u. Dette er bestemt i et massespektrometer.

Relativ atommasse for klor er derfor:

(75,77 · 34,97 u + (100-75,77) · 36,97 u)/(100 u) = 35,45

hvor u står for atommasseenheten (the atomic mass unit).

35,45 u er gjennomsnittsmassen av et kloratom. I støkiometriske beregninger uttrykkes dette som den molare atommassen 35,45 g/mol.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg