Materiebølger, ifølge en teori av L. de Broglie fra 1924 et fenomen som forekommer ved bevegelse av materielle partikler. I 1927 påviste C. J. Davisson og G. P. Thomson interferensfenomener ved elektronstråler som ble reflektert fra metalloverflater og bekreftet derved de Broglies hypotese. Teorien er videreført i E. Schrödingers formulering av kvantemekanikken. Ifølge kvanteteorien kan all materie vise bølgeegenskaper.