Zenereffekt, kvantemekanisk tunneleffekt som bl.a. opptrer i halvlederdioder. Effekten fører til at strømmen i en diode øker sterkt når spenningen i diodens sperreretning overstiger en terskelverdi. Dette benyttes i referanse-elementer for spenningsstabilisatorer o.l. (zenerdioder). Teorien for zenereffekten ble gitt av den amerikanske fysikeren C. M. Zener.