Offisielt er det 9 års obligatorisk skolegang. Grunnskolen er 6-årig og starter når barna er 6 år. I 2000 gikk 64 % av barna i den relevante aldersgruppen i grunnskolen. Videregående skole er også 6-årig (3 + 3). Det finnes fire høyere utdanningsinstitusjoner i landet, bl.a. et universitet i Nouakchott (grunnlagt 1981) og et institutt for islamske studier i Boutilimit (1961). Ifølge UNESCOs beregninger 2003 er 60 % av den voksne befolkningen analfabeter (48 % av mennene, 68 % av kvinnene).