Geologisk er landet et flatt grunnfjellsområde, som i sørøst går over i sandsteinsplatåer. Grunnfjellet er stort sett dekket av kvartære sandavleiringer i vide sletter av sanddyner og grus, og Mauritania utgjør den vestlige delen av Sahara, Jordens største ørkenområde. Minst 50 % av landets overflate er dekket med flygesand som stadig er i bevegelse. Helt i sør er sanddynene ofte stabile og dekket med vegetasjon. I nord, hvor det er lite vegetasjon, danner de store parabelklitter eller isolerte, halvmåneformede barkhaner som beveger seg med den fremherskende vindretningen fra nordøst til sørvest. Landets høyestliggende del, Adrarplatået, hever seg til ca. 600 moh. lengst i nord ved grensen mot Vest-Sahara. En betydelig overflateerosjon har etterlatt mange isolerte topper; noen av disse ligner langstrakte rygger, kedia, andre har konisk form, guelb. I dette området ligger den selsomme sirkulære Richat-formasjonen, som er godt synlig fra verdensrommet.